De website

In deze bijlage wordt de website als product van het onderzoek kort besproken.

De URL www.MeerKunsteducatieOpSchool.nl heb ik speciaal voor dit onderzoek uitgekozen. Het was even zoeken en puzzelen wat de beste naam zou zijn en of die nog vrij zou zijn. Uiteindelijk kon ik me hier het meest in vinden.
In de ruimte die ik bij mijn persoonlijke website royaal over heb, heb ik een subdomein aangemaakt. Dit subdomein heb ik aan de uitgekozen URL gehangen. Via een Content Management Systeem (CMS) heb ik in dit subdomein een site gebouwd, die op alle mogelijke devices fatsoenlijk te benaderen is.

De frontpagina van de website bestaat uit verwijzingen naar de onderliggende subgroepen met berichten. Deze onderverdeling is gelijk aan die in het menu. Dat betekent dat het navigeren via de frontpagina hoeft te gaan, maar op elk willekeurig moment via het menu is in te zetten. Uitsluitend de eerste button (Een Nieuwe Site Over Kunsteducatie) is te benaderen via deze frontpagina. Hier is terug te vinden met welke reden deze site vervaardigd is.

De berichten zijn dus in vijf subgroepen gecategoriseerd, nl: clips, personages, inzichten, onderzoeken en overig. Bij ‘clips’ komen de video’s te staan die op dat moment actueel zijn. Bij ‘personages’ worden de zes hoofdspelers (samen met de samensteller) voorgesteld. In een video geven ze al een deel van hun mening prijs. Bij ‘inzichten’ worden de meningen en visies van de verschillende personages verder uitgediept. Op dit moment is alleen de video van de wetenschapper voltooid. Bij ‘onderzoeken’ staan de volledige paragrafen, zoals ze ook in dit onderzoek staan, vermeld. Tenslotte is bij ‘overig’ het restant te vinden. Denk hierbij aan de volledige bibliografie, een volledig overzicht van alle video’s en de persoonlijke visie van de maker (zoals die ook in dit onderzoek terug te vinden is). Deze website is bedoeld voor iedereen die kunsteducatie een warm hart toedraagt, maar weet dat het nog niet overal gebeurt. Maar het is ook voor hen die willen weten waarom kunsteducatie überhaupt een zinnig vak is. De website geeft, op een originele manier, overtuigende argumenten en aanwijzingen voor een verandertraject.
Het idee bestaat om de website te promoten (bijvoorbeeld via orgaan als LKCA, een vaktijdschrijft, enz). Daarna kan de site interactiever gemaakt worden. Er kunnen lescycli gepost worden van meewerkende kunstenaars, interviews met gevorderde scholen, verslagen van ontwikkeltrajecten en wat al niet meer. Dit is slechts een eerste start.

Acteurs die meegewerkt hebben aan mijn Beeldend Werk.

Voor mijn Beeldend Werk bij ArtEZ heb ik meerdere kunstzinnige video’s gemaakt met ervaren acteurs. Een tijdlang heb ik overwogen om deze acteurs te vragen voor de rollen van leerkracht, directeur, journalist, wetenschapper, leerling en kunstenaar. Bij een demovideo kreeg ik echter de reactie dat het zo op gekunstelde reclamevideo’s ging lijken. En dat wilde ik eigenlijk voorkomen. Bij een allereerste demovideo aan het begin van het schooljaar speelde ik zèlf al die rollen. Dit was puur voor het gemak en eigenlijk uitsluitend bedoeld als schetsje. Maar het bleek succesvoller dan verwacht. Omdat het allemaal overduidelijk door één persoon was neergezet, kreeg het wat luchtigs. En hierdoor was het mogelijk om teksten hier en daar wat zwaarder aan te zetten, net zoals een komiek overdrijving kan gebruiken om een punt te maken.

Het personage van de wetenschapper heeft een uitstapje gemaakt naar mijn Beeldend Werk. Hij heeft daar onderzoek gedaan naar hoe de wetenschap aankijkt tegen gezichtsemoties. In het eindwerk is de professor uiteindelijk toch verdwenen en heeft ‘zijn werk’ nog slechts een minimaal aandeel in het totaal.

De wetenschapper tijdens een presentatie van mijn Beeldend Werk.

Naast het idee en het ontwerp, is met name de uitvoering best veel werk geweest. Zo heb ik bijvoorbeeld niet de beschikking over een locatie met Blue- of Green-screen, goede belichting en iets van auto-cue. Voor elke opname moest een ruimte helemaal omgebouwd worden tot ‘studio’. De belichting was heel belangrijk. Want met matig licht werd de groene achtergrond minder groen, waardoor dit er in de film lastiger uit te halen was. Ook in de foto hierboven zie je nog een zweem groen aanwezig.
Daarnaast heb ik een stevige computer moeten gebruiken met uitgebreide software. Tijdens de montage bestond de video uit zes of meer lagen. Het renderen van de uiteindelijke filmpjes kostte daardoor veel tijd. En als het dan fout bleek, moest het aangepast worden en begon het renderen opnieuw.

Een locatie die ik gebruikte tijdens het filmen, kreeg halverwege het traject last van een brand bij de buren. Er was veel roet schade. Dit ging maanden duren, waardoor ik een andere plek moest zoeken. De keus viel op een schoollokaal, waar ik uiteraard alleen in het weekend terecht kon en echt alles moest aanpassen. Een heuse uitdaging. Voordeel was wel dat het digibord als auto-cue dienst kon doen.

Green-screen in een klaslokaal.

Natuurlijk waren er ook bij het bouwen van de website zelf diverse obstakels te overwinnen. Er zijn zoveel mogelijkheden in de lay-out, dat voor bijna alles wat te zeggen is. Uiteindelijk heb ik voor een thema gekozen dat ik zelf redelijk naar mijn hand kon zetten. Maar problemen bleven komen. Zo heb ik erg lang zitten broeden voor een oplossing voor de voetnoten bij de teksten. De voetnoten in de tekst zijn hyperlinks, maar verwijzen bij het aanklikken niet naar de juiste locatie. Het blijven allemaal uitdagingen die overwonnen moeten worden.

Als de inleverdatum nog geen week verwijderd is, valt de volledige website uit. Hij is niet meer voor publiek toegankelijk en zelfs niet meer voor mij als bouwer. Via ftp-software zie ik dat de structuur en de data van de site nog gewoon bestaat. Via de verschillende foutmeldingen van diverse browsers (Google, Explorer, Safari en FoxPro) kom ik er achter dat het iets met de beveiliging te maken heeft. Na wat surfen en bellen weet ik dat de site een SSL-certificaat nodig heeft. Deze  Secure Sockets Layer komt tussen de server en de browser en zorgt dat er via het https-protocol een veilige verbinding tot stand wordt gebracht. Er gaat even wat tijd over het aanvragen, maar dan werkt alles weer zoals het hoort en verschijnt een groen slotje in de browser. Een spannend moment.

Uiteindelijk ben ik erg tevreden met de gehele site. Het is goed beheersbaar, makkelijk uit te breiden, overzichtelijk en vooral duidelijk en interessant.

Bezoekers: 980 totaal,  2 vandaag