Bibliografie

10voordeleraar. (2018). Kennisbases en Profilering. Den Haag: Vereniging Hogescholen.

Alter, F. (2009). Understanding the role of critical and creative thinking in Australian primary. International Art in Early Childhood Research Journal, 1(1), 1-12.

An, D., & Carr, M. (2017, oktober 1). Learning styles theory fails to explain learning and achievement: Recommendations for alternative approaches. Personality and Individual Differences, volume 116, 410-416.

ANP. (2018, november 8). Bonden ontevreden over onbevoegden die mogen lesgeven op basisschool. Nu.nl. Opgeroepen op november 22, 2018, van https://www.nu.nl/binnenland/5561369/bonden-ontevreden-onbevoegden-mogen-lesgeven-basisschool.html?redirect=1

ANP. (2018, november 8). ‘Onbevoegden’ in geval van nood voor de klas. De Telegraaf. Opgeroepen op november 22, 2018, van https://www.telegraaf.nl/nieuws/2778696/onbevoegden-in-geval-van-nood-voor-de-klas?utm_source=google&utm_medium=organic

Baker, F. W. (2012). Visual Literacy. In F. W. Baker, Media Literacy in the K-2. Washington: International Society for Technology in Education.

Bercht, A. (2017, mei 18). Gespleten brein, toch één bewustzijn. Opgehaald van EOS wetenschap: https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/gespleten-brein-toch-een-bewustzijn

Bezem, A. (2019). Wat is beelddenken? Opgeroepen op maart 13, 2019, van Beeldbrein: https://beeldenbrein.nl/beelddenken/wat-is-beelddenken/?fbclid=IwAR1itl8RPxJuGqj-0oq41TFtQlDs90B_I3PKYIi6S14PMZXSJgnwtFtC5xU

Bransen, J. (2019). Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs. ISVW Uitgevers.

Broersen, S. (2007, juni 23). De oudste in het gezin is statistisch wat slimmer. De Volkskrant.

Bruyckere, P. D., Kirschner, P., & Hulshof, C. (2013). Jongens zijn slimmer dan meisjes. Leuven: Lanno Campus.

Bruyckere, P. D., Kirschner, P., & Hulshof, C. (2015). Urban Myths about Learning and Education. Amsterdam: Elsevier.

Callow, J. (2008). Show Me: Principles for Assessing Students’ Visual Literacy. The Reading Teacher, 6(8), pp. 616-628.

Caris, J. (2010, april 1). Jenaplan: ontstaan en kenmerken. Trouw.

Clapp, E. P., & Edwards, L. A. (2013). Expanding Our Vision for the Arts in Education. Harvard Educational Review, 5-15.

Clapp, E., & Edward, L. (2013). Expanding Our Vision for the Arts in Education. Harvard Educational Review, 83(1), 5-15.

Commissie Kennisbasis pabo. (2011). Kennisbasis beeldend. Opgeroepen op december 2, 2018, van LKCA: http://www.lkca.nl/hoger-onderwijs/kennisbases-pabo/beeldend

Cultuur, O. &. (2012). Advies Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! Den Haag: Onderwijsraad.

CultuurOpSchool. (2018). Cultuureducatie voor het primair onderwijs in Zoetermeer. Opgehaald van CultuurOpSchool: http://www.cultuuropschool.nl/info/wat-is-cultuureducatie/

Damasio, A. (2015). Hetzelf wordt zich bewust. Hersenen, bewustzijn, ik. Wereldbibliotheek.

Dijksterhuis, A. (2015). Het slimme onbewuste (denken met gevoel). Prometheus / Bert Bakker.

Dijksterhuis, A. (2017). Tussen je oren. Prometheus.

Domke, E. (2019). Kunst- en cultuureducatie. Opgehaald van Iselinge Hogeschool: https://www.iselinge.nl/ih_nl/kunst-_en_cultuureducatie.php

Douma, L. (2019, mei). Lerarentekort maakt wassen neus van inspectietoezicht. Onderwijsblad, 46-48.

Duin, R. J. (2018, augustus 31). Amsterdam zet ambtenaren in tegen lerarentekort. Het Parool. Opgeroepen op november 22, 2018, van https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-zet-ambtenaren-in-tegen-lerarentekort~a4603722/

Dujardin, A. (2018, november 8). Geen leraar beschikbaar? Dan een onbevoegde kunstenaar voor de klas. Trouw. Opgeroepen op november 22, 2018, van https://www.trouw.nl/home/geen-leraar-beschikbaar-dan-een-onbevoegde-kunstenaar-voor-de-klas~a4e43fc5/

Dujardin, A. (2018, oktober 19). Onbevoegde leraar vult de gaten in het onderwijs. “Dit wil niemand”. Trouw. Opgeroepen op november 22, 2018, van https://www.trouw.nl/home/onbevoegde-leraar-vult-de-gaten-in-het-onderwijs-dit-wil-niemand-~adffb2f6/

Eerdmans, E. (2018, december). De dienende leraar moet ingrijpen. Onderwijsblad, 74-75.

Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven/Londen: Yale University Press.

Elands, E. (2019, januari). Het ministerie kleunt steeds opnieuw mis. Onderwijsblad, 76-77.

Engels, C. (2017, december 16). We are born creative geniuses and the education system dumbs us down, according to NASA scientists. Opgeroepen op november 7, 2018, van Ideapod: https://ideapod.com/born-creative-geniuses-education-system-dumbs-us-according-nasa-scientists/?utm_source= catalyst&utm_medium=link&utm_campaign= goalcast&fbclid=IwAR2g31ccSOOG6zuApoyI9Ylcuh7pnO-ZpkKktBfLNdpZzIGWVg6wy7dhOHI

Eos-redactie. (2014, februari 19). Ratio zit links, emotie rechts? Onzin! Opgehaald van Eos Wetenschap: https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/ratio-zit-links-emotie-rechts-onzin

Erve, D. v. (2019, Mei). Vierdaagse schoolweek is succes in Hoorn. Onderwijsblad, 16-21.

Fernandez-Duque, D., Baird, J. A., & Posner, M. I. (2000). Executive Attention and Metacognitive Regulation. Consciousness and Cognition(9), 288-307.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring. A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911.

Gaalen, E. v. (2018, november 22). Minder naar school nu al een succes. AD.

Gaalen, E. v. (2019, maart 19). Nieuwste noodoplossing: groep 8 opgeheven omdat er geen leraar is. AD.

Gelder, L. v. (2018, juli 4). Bijna 8000 leerlingen hebben nog geen juf of meester. Het Parool. Opgeroepen op november 22, 2018, van https://www.parool.nl/amsterdam/bijna-8000-leerlingen-hebben-nog-geen-juf-of-meester~a4600956/

Goldberg, P. (2005). Metacognition and Art Production as Problem Solving: A Study of. Visual Arts Research, 31(2), 67-75.

Gotlieb, H. (2018, oktober). Inspectieoordeel was wanprestatie. Onderwijsblad AOb, 75.

Greven, J., & Letschert, J. (2006). Kerndoelen primair onderwijs. Opgeroepen op september 17, 2018, van LKCA: http://www.lkca.nl/hoger-onderwijs/kennisbases-pabo/beeldend

Gruhn, W., & Rauscher, F. H. (2012). De neurobiologie van het leren: nieuwe benaderingen van het muziekonderwijs. In F. Haanstra, W. Gruhn, F. H. Rauscher, I. Hagendoorn, & B. v. Heusden, Brein, kunst en educatie (pp. 74-95). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F. (2011). De Hollandse Schoolkunst. Opgehaald van Yumpu: https://www.yumpu.com/nl/document/view/19454679/de-hollandse-schoolkunst-cultuurnetwerknl

Haanstra, F. (2012). Educatieve neurowetenschappen: visie en ontwikkelingen. In F. Haanstra, W. Gruhn, F. H. Rauscher, I. Hagendoorn, & B. v. Heusden, Brein, kunst en educatie (pp. 10-27). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F. (2012). Het kunstzinnige brein. In F. Haanstra, W. Gruhn, F. H. Rauscher, I. Hagendoorn, & B. v. Heusden, Brein, kunst en educatie (pp. 28-73). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Hagendoorn, I. (2012). Zin en onzin in de neuro-esthetica. In F. Haanstra, W. Gruhn, F. H. Rauscher, I. Hagendoorn, & B. v. Heusden, Brein, kunst en educatie (pp. 96-109). Utrecht: Cultuurnewerk Nederland.

Hailey, D., Miller, A., & Yenawine, P. (2015). Understanding Visual Literacy: The Visual. In D. Baylen, & A. D’Alba, Essentials of Teaching (pp. 49-73). Basel: Springer International.

Haperen, T. v. (2018, december). Basisbevoegdheid leraren. Onderwijsblad, 8.

Haperen, T. v. (2018, december). Evidence based gelul; De breed inzetbare leraar is de natte droom van elke werkgever. Onderwijsblad, 15.

Haperen, T. v. (2018). Het bezwaar van de leraar. Amsterdam: University Press.

Haperen, T. v. (2019, mei). Niks doen – Rijkdom op kantoor, armoede in de klas. Onderwijsblad, 15.

Heerschop, P. (2014, december 9). De piramide en andere mythes. Opgeroepen op december 7, 2018, van Maak werk van onderwijs: http://www.maakwerkvanonderwijs.nl/de-piramide-en-andere-mythes/

Heijden, M. v. (2011, januari 29). De hersenhype. NRC. Opgeroepen op oktober 17, 2018, van https://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/29/de-hersenhype-11992495-a386915

Heusden, B. v. (2010). Cultuur in de spiegel: Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Leerplanontwikkeling.

Heusden, B. v. (2011). Wat leren we van cultuuronderwijs? Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Heusden, B. v. (2012). Cognitiewetenschappen en kunstonderwijs. In F. Haanstra, W. Gruhn, F. H. Rauscher, I. Hagendoorn, & B. v. Heusden, Brein, kunst en educatie (pp. 110-126). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Heusden, B. v., Rass, A., & Tass, J. (2016). Cultuur 2. Assen: Van Gorcum.

Hoekstra, M. (2007, juli). Een kunstenaar is een ander soort docent. Opgehaald van Issuu: https://issuu.com/kunsteducatie_ahk/docs/een_kunstenaar_is_een_ander_soort_d

Hoeven, M. V., Jacobse, A., Lanschot Hubrecht, V. V., Rass, A., Roozen, I., Sluijsmans, L., & Vorle, R. V. (2014). Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs. Enschede: SLO.

Hooiveld, J. (2011). Typologie van Scholen. Meppel: Drukkerij Ten Brink.

Horsten, A. (2015, september 17). ‘Als we beter begrijpen hoe de hersenen werken, komen we bij het geheim van Finland’. Opgeroepen op september 21, 2018, van Nivoz: https://nivoz.nl/nl/als-we-beter-begrijpen-hoe-de-hersenen-werken-komen-we-bij-het-geheim-van-finland

Huygen, M. (2017, februari 20). Het einde van Ons Onderwijs 2032 nadert. NRC.

Huygen, M. (2017, september 1). Leraren weten niet hoe kennis het beste beklijft. NRC.

Jacobs, N. (2018). Elke basisschool heeft een kunstenaar nodig. Opgehaald van Ruimte voor kunst/educatie (visies & experimentele denkruimte): http://www.ruimtevoorkunsteducatie.nl/neelke

Janson, D. (2015, juni 1). De coachende rol van leraren. Opgeroepen op november 24, 2018, van Wij Leren: https://wij-leren.nl/coachen-van-leerlingen.php

Jolles, J. (2005, oktober 31). Beter onderwijs door meer kennis over leren en de hersenen. Opgehaald van Hersenen en Leren: http://www.hersenenenleren.nl/pdf/actueel/presentaties/60317JWeb_BeterOwUMcursus.pdf

Jolles, J. (2007, maart 20). Bouwen aan het brein: over talenten en creativiteit in relatie tot hersen- en. Opgehaald van Hersenen en leren: http://www.hersenenenleren.nl/pdf/actueel/presentaties/70320JWeb_TalentOntwikkelingCPS.pdf

Jong, T. d. (2018, november 8). Laat kinderen weer timmeren, zagen en solderen op school. NRC.

Jongenelen, B. (2009, mei 14). Leerpiramide in het onderwijs bestaat niet. Trouw.

Jonkman, L. (2018, juni 19). Twee hersenhelften of één brein? Opgehaald van Brein in Beeld: http://breininbeeld.org/2018/06/19/twee-hersenhelften-brein/

Keenan, T., & Evans, S. (2009). An Introduction to Child Development. Londen/Thousand Oaks/New Delhi/Singapore: Sage.

Kersten, A. (2019, mei). Passend onderwijs put leerkracht uit. Onderwijsblad, 52-56.

Khezrlou, S. (2012). The Relationship between Cognitive and Metacognitive Strategies, Age and Level of Education. The Reading Matrix, 12(1), 50-61.

Kirschner, P. A. (2018, juni 20). Onderwijskundige Myth Busting: Broodje-aap Verhalen over Leren en Onderwijs. Opgehaald van Open Universiteit.

Kirschner, P. A., Clark, R. E., & Sweller, J. (2014, november). Helemaal uitleggen of zelf laten ontdekken? Onderzoek spreekt voor volledig begeleide instructie. Zo leer je kinderen lezen en spelen, 14-16.

Klarenbeek, D. (2018, maart). Persoonsvorming en de school. Kunstzone, 12.

Kleeven, L. (2013, maart). FOAM treedt naar buiten (Fotografiemuseum benut digitale middelen voor groter bereik). Kunstzone, 46-47.

Kleuver, L. (2013, maart). Met uitsterven bedreigd? Kunstzone, 10-11.

Kneyber, R. (2018, september 26). Een gebrek aan bevoegde leraren is een garantie voor slecht onderwijs. Trouw. Opgeroepen op november 22, 2018, van https://www.trouw.nl/samenleving/een-gebrek-aan-bevoegde-leraren-is-een-garantie-voor-slecht-onderwijs-~a07dbf03/

Kolkman, M. (2014, maart 30). Denkers en voelers. Trouw. Opgehaald van https://www.trouw.nl/home/denkers-en-voelers~a96bbef5/

Kort, O. d. (2013, maart). Muziek telt ! En hoort in de klas (Een blik in de toekomst). Kunstzone, 34-35.

Kox, R. (2018, november 16). Minister Slob devalueert de waarde van het kunstonderwijs. Trouw.

KPZ. (2019). Cultuurbegeleider. Opgehaald van Katholieke Pabo Zwolle: https://www.kpz.nl/studeren/cultuurbegeleider/

Kristensen, P. (2007, juni 22). Explaining the Relation Between Birth Order and Intelligence. Opgeroepen op december 2, 2018, van Open Universiteit: https://www.ou.nl/images/Wetenschapscaf%C3%A9/Kirschner_1%20 juni/Broodje%20aap%20of%20wetenschap%20-%20Kenniscafe2.pdf

Lamme, V. (2011). De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein. Bert Bakker.

Land, D. G. (2011). The Failure of Success. Opgeroepen op oktober 27, 2018, van TEDxTucson: https://www.youtube.com /watch?v=ZfKMq-rYtnc

Langenhuijsen, H. (2013, maart). Kunst voor knutselaars. Vergroten van interesse voor techniek. Kunstzone, 20-21.

Ledoux, G., Blok, H., Bogaard, M., & Krüger, M. (2009). Opbrengstgericht werken: over de waarde van meetgestuurd onderwijs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Lehrer, J. (2010). The decisive moment. How the brain makes up its mind. Canongate Books Ltd.

Levelt, W. (1996). Hoedt u voor Neuro-Linguïstisch Programmeren! Skepsis 9.3. Opgehaald van Hoedt u voor Neuro-Linguïstisch Programmeren!

Lieberman, M. D. (2012, december). Education and the social brain. Trends in Neuroscience and Education, Volume 1 Issue 1, 3-9.

Lieshout, A.-M. v. (2013, maart 6). Onderzoek toont aan: onthouden gaat beter als je het aan een ander moet uitleggen. Opgeroepen op december 7, 2018, van Tumult: https://www.tumult.nl/onderzoek-toont-aan-onthouden-gaat-beter-als-je-het-aan-een-ander-moet-uitleggen/

Lightman, A. (2018). In Praise of Wasting Time. Simon & Schuster/Ted.

LKCA. (2018). Cursus cultuurcoördinator. Opgehaald van LKCA: https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/cultuurcoordinator/rollen-en-competenties

Marshall, J., & D’Adamo, K. (2011). Art Practice as Research in the Classroom: A New Paradigm in Art Education. Art Education, 64(5), 12-18.

Martinez, M. E. (2006). What is Metacognition. Phi Delta Kappan, 87(9), 696-699.

Mieras, M. (2009). Ben ik dat? Wat hersenonderzoek vertelt over onszelf. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Mieras, M. (2012). Liefde. Wat hersenonderzoek onthult over de klik, de kus en al het andere. Nieuw Amsterdam.

Mols, P., Kievit, K., Elmans, R., & Tal, M. (2014). Dossier ICC. Utrecht: CultuurNetwerk Nederland.

Nascimento, G. (2017, april 28). Study Shows We Are Born Creative Geniuses But The ‘Education’ System Dumbs Us Down. Opgehaald van A new kind of human: https://anewkindofhuman.com/creative-genius-divergent-thinking-test/

Nelsen, T. O., & Narens, L. (1990). Metamemory : A Theoretical Framework and New Findings. The Psychology of Learning and Motivation(26), 125-173.

Nieuwenhuis, M. A. (2017). The Art of Management. Opgehaald van 123Management: http://123management.nl/0/001_home/a001_home_02_bouwstenen_relatie.html

Nieuwstadt, M. v. (2019, mei). Gemakzucht. Onderwijsblad, 3.

Noort, W. v. (2018, juli 7). Je moet véél meer lummelen en niksen. NRC. Opgehaald van https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/27/je-moet-veel-meer-lummelen-en-niksen-a1611414

Obbink, H. (2012, juni 29). Scholen moeten meer over kunst nadenken. Trouw. Opgehaald van https://www.trouw.nl/home/scholen-moeten-meer-over-kunst-nadenken~a0aba77b/

Oetelaar, F. v. (2012). Whitepaper 21st Century Skills in het onderwijs. Opgeroepen op december 14, 2018, van 21stcenturyskills: https://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper

Olsthoorn, P. (2019, april). Klassikaal lesgeven heeft weinig zin, zegt hersenwetenschapper Harold Bekkering. Opgehaald van Intermediair: https://www.intermediair.nl/beroepen-functies/onderwijs/harold-bekkering-onderwijs?utm_referrer= https://www.linkedin.com/feed/&fbclid=IwAR2MepNVd5nxqD37ze 1EqYz9O38J4jH5by8n2G5cON5QEM9GtrHdvrqoeTY&utm_ referrer= https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F

Onderwijsraad & Raad voor Cultuur. (2012). Cultuureducatie: leren, creëren en inspireren! Den Haag: Onderwijsraad.

Peeters, W. (2016, december 8). Vier mythes over leren en onderwijs. Opgeroepen op december 7, 2018, van Vernieuwenderwijs: http://www.vernieuwenderwijs.nl/4-mythes-over-leren-en-onderwijs/

Peters, M. (2018). Leren door ervaring of door instructie? Opgehaald van Anababa: http://www.anababa.nl/ontwikkeling/leren/ervaring-of-instructie

Piekartz, R. V. (2013). Vormgevingsmodel. Opgehaald van 10 voor de leraar: https:// www.10voordeleraar.nl/documents/documenten/kennisbases_pabo/ advies_kb_beeldend_onderwijs.pdf

Pol, G. V., & Zoetbrood, N. (2017, maart 31). Dit is hoe kinderen van nu tekenen. De Volkskrant.

Politieke redactie AD. (2019, januari 16). Lerarentekort blijft maar groeien: ‘einde nog niet in zicht’. AD.

Pont, S. (2012). Mensenkinderen! Amsterdam: Bert Bakker.

Posthumus, J. (2018, september). Slecht beleid vernielt het onderwijs. Onderwijsblad, 20-21.

Potters, O., Hulshof-Greving, E., & Scheepers, M. (2016). D21: Conclusies en adviezen – Hoe kunnen basisscholen werken aan cultuureducatiein combinatie met 21e eeuwse vaardigheden? Zwolle: Windesheim.

Redactie AOb. (2018, december). AOb past voor landelijk overleg over lerarentekort. Onderwijsblad, 9.

Redactie AOb. (2019, april). Leidsche basisschool heft groep 8 op. Onderwijsblad, 9.

Redactie AOb. (2019, april). Meer leraren en beter onderwijs door hoger salaris. Oderwijsblad, 10.

Redactie LKCA. (2018). Methoden Beeldend. Opgeroepen op december 14, 2018, van LKCA: https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/beeldend/methoden-beeldend

Robinson, S. K. (2016, februari). Do schools kill creativity. TED Talk. Opgeroepen op oktober 19, 2018, van https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity? utm_campaign=social&utm_medium=referral&utm_source= facebook.com&utm_content=talk&utm_term=education

Roerdink, Y. (2017, juni 6). Door lerarentekort meer onbevoegde pabo-studenten voor de klas. Opgeroepen op november 22, 2018, van https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2176881-door-lerarentekort-meer-onbevoegde-pabo-studenten-voor-de-klas.html

Rubens, W. (2016, juli 11). De leerpiramide als ‘snake oil’ van het onderwijs. Opgeroepen op december 2, 2018, van te-learning: http://www.te-learning.nl/blog/de-leerpiramide-als-snake-oil-van-het-onderwijs/

Schasfoort, B. (2016). Beeldonderwijs en didactiek. Noordhoff Uitgevers.

Schnabel, P. (2016). Platform onderwijs 2032, Ons Onderwijs 2031. Opgehaald van Ons Onderwijs 2032.

Sikkes, R. (2019, mei). Alarm van leraren en inspectie vindt geen gehoor. Onderwijsblad, 12-13.

Sitalsing, S. (2019, april 11). Het is een schande dat het Nederlandse onderwijssysteem leerlingen aflevert die onvoldoende kunnen lezen en schrijven. De Volkskrant.

Slooter, M. (2018, januari 10). De zes rollen van de leraar: coach. Opgeroepen op november 24, 2018, van Onderwijs van Morgen: https://www.onderwijsvanmorgen.nl/de-zes-rollen-van-de-leraar-coach/

Smith, M., & Weinstein, Y. (2016, september 1). Learn How To Study Using… (serie van 6 artikelen). Opgeroepen op december 10, 2018, van learningscientists.org: http://www.learningscientists.org/blog/2016/9/1-1

Smolders, J. (2018). Schoolse vaardigheden. Opgeroepen op december 12, 2018, van Kinderpraktijk: https://www.jacqsmolders.nl/kinderpraktijk/schoolse-vaardigheden-kleuter

Smolders, J. (2018). Schoolse vaardigheden. Opgeroepen op december 12, 2018, van Ergptherapie: https://www.ergoml.nl/ergotherapie/kinderen/schoolse-vaardigheden/

Somers, M. (Regisseur). (2016). Hoe kijken naar kunst werkt [Film]. Opgehaald van https://vimeo.com/159767481

Stapel, H. (2018, oktober 8). Pauw. (J. Pauw, Interviewer)

Stichting Leerplan Ontwikkeling. (2014). Leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Opgehaald van SLO: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/

Stichting Leerplanontwikkeling. (2015, mei 20). Leerlijn beeldend. Opgehaald van SLO: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/leerlijnen/kunstzinnige-vakdisciplines-en-cultureel-erfgoed/beeldend

Swaab, D. (2015). Wij zijn ons brein. Olympus.

Terlouw, B. (2019, april 4). Rekenen binnen Jenaplanonderwijs. (A. Broens, Interviewer)

Thijs, A., Fisser, P., & & Hoeven, M. v. (2014). Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardighedenin het funderend onderwijs: een conceptueel kader. Enschedo: SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Timmermans, B. (2018, januari 30). Kunst broodnodig voor het kinderbrein. Opgehaald van Kunstfanaatjes: https://www.kunstfanaatjes.nl/artikelen/kunst-broodnodig-kinderbrein/

Truijens, A. (2017, juli 22). Minder lesuren per week, betre prestaties: waarom durft onze overheid dat niet? De Volkskrant.

Truijens, A. (2019, januari 19). Leraar zijn is de mooiste baan van de wereld. De Volkskrant.

Vahter, E. (2016). Looking for a Possible Framework to Teach Contemporary Art in Primary School. The International Journal of Art & Design Education, 51-67.

Veldman, D. J. (1994, februari 1). Maken is kunst. De Reformatorisch School, 25-26.

Verheule, A. (2013, maart). Bruggers weten van toeten nog blazen. Kunstzone, 32-33.

Verscharen, J. (2017, maart 28). Naar de broodnodige kwaliteit in de kunstvakken op alle basisscholen. Opgehaald van Vonkc: http://www.vonkc.nl/downloads/V_20170328_ Brief_informateur_kunstvakverenigingen_DEF.pdf

Viereck, G. S. (1929, oktober 26). What Life Means to Einstein; An Interview. The Saturday Evening Post, p. 17. Opgeroepen op oktober 30, 2018, van http://www.saturdayeveningpost.com/wp-content/uploads/satevepost/what_life_means_to_einstein.pdf

Visser, A. (2016). Persoonsvorming als curriculaire uitdaging (Een conceptueel vooronderzoek). Enschede: SLO.

Visser, J. (2017, juli 6). Ik ben leraar. En ik vind vier weken vakantie genoeg. NRC.

Visser, S. (2013, maart). Rijk onderwijs voor alle kinderen. Kunstzone, 62-63.

Vuik, T. (2012). Kunstvakken hebben geen antwoordenboekjes – De fysiologie van creativiteit. Kunstzone, 14-15. Opgehaald van http://www.onderwijs-cultuur.nl/wp-content/uploads/170327-Mark-Mieras-1.pdf

Wagner, E., & Laven, R. (2015). Visual literacy: A universal concept? Wenen: University of Applied Arts.

Wervers, E. (2013, maart). Meebewegen op de beleidsgolven. Kunstzone, 26-27.

Wervers, E. (2013, maart). Ontwikkelingen in het basisonderwijs. Wat betekent het voor de praktijk? Kunstzone, 6-9. Opgeroepen op oktober 17, 2018

Wiebes, E. (2018, augustus 26). Zomergasten. (J. Abbring, Interviewer) VPRO.

Wisman, R. (2015, april). ‘Het onderwijs wordt vaak onnodig opgeleukt’. Onderwijsblad, 28-30.

Wit, M. d. (2013, maart). Prestatiebox moet kwaliteit cultuureducatie bevorderen. Kunstzone, 12-13.

Wit, M. d. (2013, maart). Veel liefdewerk oud papier. ‘Kunst en cultuur een vaste plek op school geven is mijn missie’. Kunstzone, 14-15.

Zijlstra, O., & Janssen, W. (2016). Reflecties. 25 kunstwerken 24 filosofen. Damon.

Bezoekers: 1,198 totaal,  2 vandaag