Onderzoek samengevat

98% van kinderen van 5 jaar scoren “geniaal” bij ‘verbeelding’. Met 10 jaar is dit nog 30%, bij 15 jaar 12% en bij een volwassene nog maar 2%.
 (Land, 2011)

In deze paragraaf wordt het gehele onderzoek samengevat.

Vanuit de wetenschap weten we dat kunsteducatie zorgt voor een betere ontwikkeling van de hersenen, dus betere schoolprestaties en uiteindelijk een langer en gezonder leven. Daarmee zou dit het belangrijkste vak op school moeten zijn. Het zou dus goed zijn dat er opnieuw naar het instituut ‘school’ gekeken zou worden, waarbij wetenschappelijke ontdekkingen van de laatste jaren meegenomen moeten worden.

Passief kennis reproduceren heeft niet de toekomst. Creativiteit krijgt als vakoverstijgende vaardigheid een belangrijkere plek en kunstdisciplines worden het hart van de 21e-eeuwse vaardigheden. De aandacht ligt op meer deskundigheid, samenwerking met culturele centra en een duidelijke schoolvisie. Inspectie moet erop toezien.

Er is nauwelijks meer tijd en aandacht voor handvaardigheid. Het vervolgonderwijs schrikt ervan. Een ICC-er wordt verkeerd ingezet en de minister keurt zelfs onbevoegden als leerkracht voor dit vak goed. Inspirerende en verantwoorde methodes worden niet gebruikt.  

Het lukt de pabo (nog) niet om de duidelijke en uitgebreide leerdoelen te halen. De opleiding in kunsteducatie is minimaal, omdat pabo’s het niet als hun taak zien om een kunstdocent op te leiden. Een lesbevoegde kunstenaar als ICC-er lijkt een goede optie. Het wordt zo minder zwaar voor de groepsleerkracht, waardoor de baan misschien wat minder onaantrekkelijk is. De 21e-eeuw is de eeuw van de creativiteit. Leerkrachten willen wel, maar een referentiekader, deskundigheid en een culturele infrastructuur ontbreken nog. Een ICC-er zou hier voor verankering, continuïteit en motivatie binnen het team kunnen zorgen. Kunst- en cultuureducatie als hart van de school… zoals jenaplan al jaren doet. Jenaplan is het antwoord op de toekomst.

 366 total views,  2 views today

  • Facebook
  • Twitter
  • Hyves
  • MySpace
  • Live
  • Add to favorites