Kunsteducatie terug op school

Deze onderdeel van de site vertelt waarom het zo ontzettend belangrijk is dat kunsteducatie terug moet komen op school; met name in het primair onderwijs.

De 21e-eeuw is de eeuw van de creativiteit
in plaats van de rationaliteit.

 Jeroen Lutters [1]

Imagination is more important than knowledge.
For knowledge is limited,
whereas imagination embraces the entire world.

Albert Einstein [2]

If you’re not prepared to be wrong,
you’ll never come up with anything original.

Sir Ken Robinson [3]

Over creativiteitsonderwijs en de gevolgen voor de toekomst.

Voetnoten

[1] Lutters schreef dit in 2016 in het voorwoord van “D21: Conclusies en adviezen – Hoe kunnen basisscholen werken aan cultuureducatie in combinatie met 21e-eeuwse vaardigheden?”

[2] George Sylvester Viereck, What Life Means to Einstein; An Interview, The Saturday Evening Post, 26 oktober 1929, p.17

[3] Sir Ken Robinson, Do schools kill creativity, TED Talk, februari 2016

Loading