De maker

Dit is André, de man achter dit project. Omdat hij zich al jaren ernstig zorgen maakte over kunsteducatie in het primair onderwijs, werd dat zijn speerpunt voor zijn onderzoek tijdens zijn opleiding als kunstdocent aan ArtEZ.

www.MeerKunstEducatieOpSchool.nl

VOORWOORD ONDERZOEK

“In mijn omgeving zie ik steeds vaker dat scholen, aangestuurd door directie en bestuur en (indirect misschien) gemotiveerd door de inspectie,  puur en alleen om rekenen en taal geven. Er zijn wel degelijk regels en wetten die stellen dat er ook aandacht moet zijn voor creatieve vakken. Er is zelfs volop bewijs dat het ontbreken van beeldende vakken uiteindelijk minder effectief is en zelfs negatieve gevolgen heeft. Dus: Creativiteit is van levensbelang!, zoals de titel van dit onderzoek zegt.

Ik begrijp de redenatie van dergelijke scholen niet en ga op onderzoek uit. Dan val ik van de ene verbazing in de andere. Waarom krijgen creatieve vakken zo weinig aandacht? Maken scholen leerlingen bewust gehandicapt?
Dat is de (misschien wat overdreven) ondertitel van dit onderzoek. Of is het echt zo dat scholen de creativiteit vernietigen, dat leerlingen hierdoor minder goed presteren bij het kerncurriculum (taal en rekenen) en dat ze misschien zelfs minder gezond oud worden? Dit zijn toch wel beweringen die ik wil onderzoeken. En ik wil weten wat er aan te doen is.

Het is nadrukkelijk een uitgebreid onderzoek geworden en niet een summiere opsomming van feitjes en conclusies. Er is in dit onderzoek aandacht voor beredenaties van deskundigen, voorbeelden, tijdbeeld en verschillende inzichten. Het geheel is zowel via de wetenschappelijke als de onderwijskundige kant benaderd. Ook de praktijk, de realiteit van het nu en onderwijskundige ervaringen (via interviews en literatuur) zijn meegenomen. Dit onderzoek wil (en kan) niet volledig zijn. Er staan best nog vragen open en er zijn meningen niet meegenomen. Toch leidt dit onderzoek tot een brede fundering waarop een solide plan gebouwd wordt, dat helemaal in deze tijd past.

Tenslotte is dit onderzoek de basisvoor de website www.MeerKunsteducatieOpSchool.nl, die voornamelijk een bijdrage wil leveren aan het bewustzijn aangaande kunsteducatie en handreikingen geeft voor verandering.

Veel plezier.”

Loading